• Mắt Biển • Marketing với chiến thuật thông minh
  • Mắt Biển • Marketing với chiến thuật thông minh

{Website} Amanotes

Amanotes, một công ty khởi nghiệp tại Việt Nam năm 2015, đang cung cấp các game và ứng dụng trong lĩnh vực âm nhạc. Magic Tiles 3, một trong số những game do công ty phát hành, đạt hơn 50 triệu lượt tải trên Google Play Store. Khách hàng chính của các ứng dụng này ở Mỹ và châu Âu.